top of page

RENOVEERID, SOOJUSTAD VÕI LAIENDAD HOONET?

Vaata 10 min. presentatsiooni

Info

PANGAS JUBA KÄIDUD, AGA PROJEKTE EI OLE?

Hoone laiendus-, soojustamis- ja renoveerimistöödega alustamiseks on vajalik ehitusluba. Selle saamiseks tuleb üldjuhul esitada järgmised projektid:

1. EELPROJEKT

Eelprojekt sisaldab maja plaane, vaateid, seletuskirja, asendiplaan jms.

Kooskõlastatud eelprojekt koos ehitusloaga seadustab ehitustööd.

 

Vajalik enamasti teha sõltumata sellest kas tegemist on tavalise puitmaja, miljööväärtuslikul alal asuva hoonega või muinskaitselise objektiga.

2. PÕHIPROJEKT

Põhiprojekt = eelprojekti dokumentatsioon koos avatäidete spetsifikatsioonide ja olulisemate hoone sõlmedega.

Kui ise ei ehita, siis põhiprojekt on vajalik ehitusfirmale hinnapakkumise tegemiseks ja ehitamiseks.

Vajalik ALATI teha muinsuskaitse all oleva puitmaja puhul.

3. KONSTRUKTIIVNE PROJEKT

Vajalik siis kui Sul on plaanis hoonet laiendada, tõsta katust või teha uusi avasid kandeseintes jms.

6. ELEKTRI- ja NÕRKVOOLU PROJEKTID

Vajalik, kui renoveerimise käigus vahetatakse välja või tehakse muudatusi elektrisüsteemides.

4. KÜTTE- ja VENTILATSIOONI PROJEKTID

Vajalik teha kui näiteks paigaldad hoonese uue ventilatsioonisüsteemi jms.

7. PARKLA ja TEEDE LAHENDUSED

Vajalik, kui muutub liikluskorraldus või parkla asukoht krundil nihkub. 

5. VEE- ja KANALISATSIOONI

PROJEKTID

Vajalik teha kui uuendad või tõstad ümber sanitaarsõlmed või hoonesse tuleb uus vannituba, WC, köök jms.

8. VÄLISVÕRKUDE PROJEKTID

Vajalik, kui vead hoonesse uued kütte- ja veeühendused jms.

EELPROJEKTI ALUSEL SAAB TEHA ESMASE EHITUSTÖÖDE KALKULATSIOONI.

TÄPSE EHITUSHINNA PAKKUMUS ON VÕIMALIK SAADA PÕHIPROJEKTI ALUSEL. 

PROJEKTEERIMISTEENUSED
RENOVEERIMISPROJEKTIST EHITUSLOANI.

Kui Sul pole aega ega tahtmist ise ametkondades käia asju ajamas, siis pakume kolme sammu alati ühtse täislahendusena.

1. Asjaajamine KOV-is

Võtame enda kanda suhtluse ametkondadega ja uurime välja nõuded ning korraldame vajalikud tegevused.

2. Projekteerimine

Koostame ehitusprojektid ja vajadusel teeme juurde konstruktiivse ja eriosade projekteerimise.

3. Ehitusloa taotlemine

Kindlustame, et Sinu projekt saaks ehitusloa. Ehitusluba on alati meie täislahenduse pakkumises.

bottom of page