top of page
TARTU RESTAUREERIMISTOETUS 2023

TARTU RESTAUREERIMISTOETUS 2023

Avalduse esitamise tähtaeg 01.03.2023

TOETUSE TAOTLEMINE

Restaureerimistoetust saab taotleda samaks aastaks kavandatud töödele ning kuni aasta tagasi tehtud töödele. Toetuse taotlemiseks tuleb Tartu linnavalitsuse arhitektuuri- ja ehituse osakonna kultuuriväärtuste teenistusele hiljemalt 1. märtsiks esitada allkirjastatud avaldus kas paberkandjal (Küüni 5, tuba 320) või digitaalselt (aeo@tartu.ee).

 

Enne taotluse esitamist:

 • kontrolli, kas ehitis asub miljööväärtuslikul alal või on miljööväärtusega hoone, mis jääb ala piiridest välja (vaata kaardilt);

 • konsulteeri kultuuriväärtuste teenistusega, kas kavandatud tööde eest saab toetust küsida;

 • tutvu toetuse andmist reguleeriva määrusega.

 

Avaldusele tuleb lisada:

 • fotod hoone ja detailide olukorrast enne restaureerimist;

 • hävinud detailide puhul ülesmõõtmisjoonised või ajaloolised fotod;

 • taastatavate ja asendatavate detailide puhul kultuuriväärtuste teenistusega kooskõlastatud tööjoonised tööde kirjeldusega;

 • hoone ümberehitamise või kahekordse kuuri laiendamise/ püstitamise puhul arhitektuuri- ja ehituse osakonnaga kooskõlastatud ehitusprojekt. Projekti koostamise kohustuse puudumisel tööde kirjeldus;

 • vähemalt kahe ettevõtja hinnapakkumised toetuse abil tehtavate detaili(de) restaureerimise kohta või kui töö tehakse ise, siis materjalide maksumuse kalkulatsioon;

 • hoone vaated või korruseplaan(id), millel on märgitud detailide paiknemine;

 • volitus, kui esindatakse kedagi või kui taotlejale ei kuulu arveldusarve, millele toetus kantakse;

 • mälestise restaureerimise korral kultuuriväärtuste teenistusega kooskõlastatud restaureerimise tegevuskava.

KÜSIMUSED?

Tartu Kultuuriväärtuste teenistusmiljööväärtuste peaspetsialist

HEITI KULMAR

VÕTA TÄISLAHENDUS KÕIK ÜHEST KOHAST!

Kui Sul pole aega ega tahtmist ise ametkondades käia asju ajamas, siis pakume kolme sammu alati ühtse täislahendusena.

1. Asjaajamine KOV-is

Võtame enda kanda suhtluse ametkondadega ja uurime välja nõuded ning korraldame vajalikud tegevused.

2. Projekteerimine

Koostame ehitusprojektid ja vajadusel organiseerime eriosade projekteerimise.

3. Ehitusloa taotlemine

Kindlustame, et Sinu projekt saaks ehitusloa. Ehitusluba on alati meie täislahenduse pakkumises.

bottom of page