top of page
mõõdistusprojekt

LISATEENUSED

Lisaks projekteerimisele võib vaja minna järgmiseid teenuseid:

1. MÕÕDISTUSPROJEKT

Projekteerimisega ei ole võimalik koheselt alustada, sest puuduvad hoone digitaalsed alusjoonised (isegi siis kui hoonel on kasutusluba olemas). 

  • Arhiivi- ja invertariseerimise joonised paberil sobivad ainult juhul kui seal peal on kõik vajalikud mõõdud ja vaated.

  • Invertariseerimisjoonistel tavaliselt puuduvad hoone vaated, ristlõiked, kõrgused, akende/uste mõõtmed jms. - seega pea võimatu on midagi projekteerida cm täpsusega, sest ebatäpsused on väga suured. Ainult korruseplaaniga kahjuks ei ole midagi teha.

NÄITEKS NEED HOONE DOKUMENDID EI SOBI PROJEKTEERIMISEKS:

Aga kui Sa plaanid teha tervikrenoveerimist, välja ehitada katusekorruse, laiendada hoonet jms., siis need vanad paberil joonised ei sobi projekteerimiseks.

 

Sellisel juhul tuleb lasta tellida hoone mõõdistamine laserskaneerimise teel, mille tulemusena antakse projekteerijale üle hoone punktipilve 3D mudel.

  • Saame teha hoone mõõdistusprojekti

  • Hind eramele alates 1500 EUR + KM (seest ja väljast 3D mõõdistamine)

2. KRUNDI GEOALUSE TEGEMINE

Kui renoveeritav hoone asub otse kõnnitee või tänava ääres ja sa plaanid lahti kaevata vundamendi, et soojustada vundamenti ja soklit, siis võib vaja minna geoaluse tegemist (peamiselt linnades).

  • Geoalust on vaja, et sinna märgitakse ära kõik tänaval olevad tehnotrassid

  • Geodeetiline alus tuleb kooskõlastada trasside valdajatega

  • Trasside valdaja ütleb tingimused, et mida teha tohib ja mida ei tohi.

  • Kui laiendad hoonet, siis tuleb teha alati geodeetiline mõõdistamine.

Geodeetilist alusplaani ei ole vaja renoveerimisprojekti koostamiseks üldjuhul kui renoveerimise käigus ei teostata kaevetöid ega muudeta või ei vahetata välja maa-aluseid tehnosüsteeme. 

PS! Tallinna linn nõuab alati lisaks kõrghaljastuse invertariseerimist, mille käigus tuleb geoaluse tegemisel peale mõõta kõrgete puude asukoht krundil ning kust lähevad trassid.

  • Saame teha krundi ja trasside geodeetilise mõõdistamise

  • Hind alates 350 EUR + KM

VÕTA TÄISLAHENDUS KÕIK ÜHEST KOHAST!

Kui Sul pole aega ega tahtmist ise ametkondades käia asju ajamas, siis pakume kolme sammu alati ühtse täislahendusena.

1. Asjaajamine KOV-is

Võtame enda kanda suhtluse ametkondadega ja uurime välja nõuded ning korraldame vajalikud tegevused.

2. Projekteerimine

Koostame ehitusprojektid ja vajadusel organiseerime eriosade projekteerimise.

3. Ehitusloa taotlemine

Kindlustame, et Sinu projekt saaks ehitusloa. Ehitusluba on alati meie täislahenduse pakkumises.

KRUNDI GEOALUSE TEGEMINE
bottom of page